JN Plačila

Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev

Obveznost mesečnega poročanja o izvršenih plačilih je določena v osmem in devetem odstavku 3. člena Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22) in bo stopila v veljavo s 1. 1. 2023, in sicer za pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene od 1. 1. 2023 dalje.