JN Plačila

Predstavitev portala UJP JN Plačila

V okviru projekta je Uprava Republike Slovenije za javna plačila razvila nov spletni portal UJP JN Plačila, prek katerega bodo naročniki poročali o izvršenih plačilih iz naslova pogodb, sklenjenih po izvedenih postopkih javnega naročanja (pogodbe).

Uprava Republike Slovenije za javna plačila je v okviru razvoja portala pripravila naslednje: